8η τροποποίηση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 28/12/2021 - 12:01
Ημερομηνία

Η πρόσκληση με α/α 107 τροποποιήθηκε ως προς το σημείο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ στο οποίο προστέθηκε η παράγραφος:

”Κατ’ εξαίρεση οι Δικαιούχοι, Επιχειρήσεις στις οποίες i) η καταβολή του κεφαλαίου κίνησης θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022 ή ii) ήταν κλειστές με κρατική εντολή και διέκοψαν τη λειτουργία τους για κάποιο διάστημα μετά την 1/7/2021 και ανεξαρτήτως του έτους καταβολής της ενίσχυσης (2021 ή 2022), δύνανται κατόπιν αίτησής τους κατά τον έλεγχο των υποχρεώσεων δικαιούχου μετά την ολοκλήρωση της πράξης, να αιτηθούν την υποχρέωση της ανάλωσης του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης για το έτος 2022.»