Αναρτήθηκε η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Αναρτήθηκε η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Νησίδα

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.

Δείτε ακόμη την 1η τροποποίηση των συχνών ερωτήσεων.