Αναρτήθηκε η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων