Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτημάτων επαλήθευσης/καταβολής της επιχορήγησης του Προγράμματος ΝΗΣΙδΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτημάτων επαλήθευσης/καταβολής της επιχορήγησης του Προγράμματος ΝΗΣΙδΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτημάτων επαλήθευσης / καταβολής της επιχορήγησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι ανοικτή.

Τα αιτήματα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα, όπως αυτά καθορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VII & VIIΙ της πρόσκλησης (το τροποποιημένο της κείμενο βρίσκεται εδώ) το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Για εξειδικευμένες απορίες σχετικά με τα αιτήματα καταβολής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμβουλεύονται το κείμενο της πρόσκλησης ή  να στέλνουν τα ερωτήματα τους στο: southaegean-covid@elanet.gr.