Αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 04/04/2024 - 09:50
Ημερομηνία

Ένα ακόμη σημαντικό έργο ύδρευσης, η «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού», με δημόσια δαπάνη €1,29 εκ. και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο τον Δήμο Αμοργού.

Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού της Αμοργού, προβλέπεται πλήρης ανακατασκευή του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης των οικισμών της περιοχής Καταπόλων Αμοργού. Πρόκειται για δυο ανεξάρτητα δίκτυα, μήκους περίπου 15 χλμ. Το ένα χαμηλής πίεσης που θα καλύπτει τις καταναλώσεις που βρίσκονται κάτω από την ισοϋψή των 25 μ. και το δεύτερο υψηλής πίεσης που θα καλύπτει τις καταναλώσεις που βρίσκονται πάνω από αυτήν. Το δίκτυο χαμηλής πίεσης θα τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από την παλαιά δεξαμενή στο Ραχίδι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός παρακολούθησης και χειρισμού του δικτύου, δηλαδή δικλείδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές, φρεάτια κλπ, καθώς και τοποθέτηση 21 δίδυμων πυροσβεστικών κρουνών. Στην πράξη περιλαμβάνεται επίσης η αντικατάσταση του εξοπλισμού στην υφιστάμενη παλαιά δεξαμενή στο Ραχίδι, με εγκατάσταση ανοξείδωτων σωληνώσεων, τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και νέων ξύλινων κουφωμάτων, αλλά και η κατασκευή επέκτασης του κτιρίου, καθαρής επιφάνειας 15,50 μ2 για τη στέγαση του νέου Η/Μ εξοπλισμού που απαιτείται. 

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 15/01/2025 και λήξης η 31/12/2026.