Απόφαση Ένταξης για τη Δράση "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου"

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 12/10/2022 - 12:04
Ημερομηνία

Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης για τη Δράση "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου", σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης.

Αναλυτικά, στο συνημμένο αρχείο.