Αξιολόγηση ενστάσεων για τη δράση “Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου”

Αξιολόγηση ενστάσεων για τη δράση “Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου”

Εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης “Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του
Νοτίου Αιγαίου”.

Κάθε δικαιούχος θα λάβει προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει και μπορεί να δει το αναλυτικό αποτέλεσμα στο ΠΣΚΕ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: