Αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης νοικοκυριών

Αύξηση διαθέσιμου προϋπολογισμού για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης νοικοκυριών

Ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται κατά 3 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία