Αύξηση χρηματοδότησης για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω