Αύξηση χρηματοδότησης για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω

Αύξηση χρηματοδότησης για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω

Κέντρο Συμβουλευτικής Κω

O προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 166 χιλ. ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του έως τις 31/12/2023.

Σχετικά αρχεία