Αύξηση χρηματοδότησης για το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων στη Ρόδο