Αύξηση χρηματοδότησης για τη λειτουργίας του ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Αύξηση χρηματοδότησης για τη λειτουργίας του ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΚΗΦΗ Νάξου

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 643 χιλ. ευρώ και η λειτουργία του παρατείνεται έως 31/12/2023.