Αύξηση χρηματοδότησης για την επιδότηση θέσεων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αύξηση χρηματοδότησης για την επιδότηση θέσεων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ο προϋπολογισμός αυξάνεται σε 4 εκ. ευρώ για να καλύψει για 1.608 θέσεις.

Στη φωτογραφία ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Εμπορείου στη Σαντορίνη.