Αύξηση χρηματοδότησης για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από κινητές μονάδες

Αύξηση χρηματοδότησης για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από κινητές μονάδες

επαψυ

Η χρηματοδότηση αυξάνεται από 268 σε 908 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία