Αύξηση χρηματοδότησης για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από κινητές μονάδες