Αύξηση χρηματοδότησης του έργου επέκτασης Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 09/05/2024 - 11:42
Ημερομηνία

Αυξάνεται από  €317 χιλ. σε €488 χιλ. η χρηματοδότηση του έργου “Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού” από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του. 

Το έργο εντάχθηκε το 2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, με δικαιούχο τον Δήμο Αμοργού.

Προβλέπεται προσθήκη νέου τμήματος εμβαδού 138,72τμ επί υπάρχοντος κτιρίου εμβαδού 59,09τμ στο νηπιαγωγείο Καταπόλων Αμοργού και εργασίες στον αύλειο χώρο. Με την ολοκλήρωσή του θα παραδοθεί προς χρήση κτίριο νηπιαγωγείου εμβαδού 197,81 μ2, δυναμικότητας 25 νηπίων. 

Θα παραδοθεί η αυλή του νέου νηπιαγωγείου ως πρότυπη παιδικά χαρά, με τάπητα απορρόφησης των κραδασμών, σύγχρονα όργανα παιδικής χαράς και παιχνίδια,  ασφαλή περίφραξη σε σχέση με τους γειτνιάζοντες χώρους, πέργκολες, βρύσες κλπ. 

Θα πραγματοποιηθεί, επίσης, προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του νηπιαγωγείου (παιδαγωγικό υλικό και παιχνίδια, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές).

Ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/3/2025.