Αύξηση προϋπολογισμού για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βάρης Σύρου

Αύξηση προϋπολογισμού για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βάρης Σύρου

ΔΣ - Νηπιαγωγείο Βάρης

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε κατά 334 χιλ. ευρώ.