Αύξηση προϋπολογισμού για το έργο «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας, με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Αύξηση προϋπολογισμού για το έργο «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας, με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Νοσοκομείο Ρόδου

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε κατά 1,48 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: