Αύξηση προϋπολογισμού για την αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς Πάρου

Αύξηση προϋπολογισμού για την αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς Πάρου

Παροικιά

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 1 εκ. ευρώ και διαμορφώνεται σε 1,9 εκ. ευρώ.