Αύξηση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου