Αύξηση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου

Αύξηση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου

ΔΣ Αδάμαντα Μήλου

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 345 χιλ, ευρώ.