Αύξηση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου

Αύξηση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου

Γυμνάσια Σύρου

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 121 χιλ. ευρώ.