Αύξηση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου

Αύξηση προϋπολογισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου

ΓΕΛ Σύρου

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 266 χιλ. ευρώ, προκειμένου να εγκατασταθεί κλιματισμός στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.