Αύξηση προϋπολογισμού για την ολοκλήρωση των έργων Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας

Αύξηση προϋπολογισμού για την ολοκλήρωση των έργων Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας

Εμπορείο

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 189 χιλ. ευρώ.