Αύξηση της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Ναού Επισκοπής Σικίνου

Αύξηση της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Ναού Επισκοπής Σικίνου

Επισκοπή Σικίνου

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 60 χιλ. ευρώ και διαμορφώνεται σε 992 χιλ. ευρώ.