Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και νέος ΧΥΤΑ στη Νότια Ρόδο

ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΚΔΑΥ ΡΟΔΟΥ

Ρόδος, περιβαλλοντική αναβάθμιση με δύο σημαντικά έργα σε λειτουργία

Η Ρόδος, το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί της Περιφέρειας και ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, είναι φυσικό να δέχεται μεγάλες περιβαλλοντικές πιέσεις, που απαιτούν άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, αλλά και γενναία χρηματοδότηση. Kατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας προσπάθεια για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του νησιού, που περιλάμβανε την αποκατάσταση τριών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Αφάντου, Αρχαγγέλου και Καμείρου) και την επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) που καλύπτει το βόρειο τμήμα της Ρόδου. Παράλληλα ξεκίνησε η υλοποίηση δύο ακόμη μεγάλης σημασίας έργων: της κατασκευής του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και του νέου ΧΥΤΑ στη Νότια Ρόδο, που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και τέθηκαν σε λειτουργία.

Το έργο του ΚΔΑΥ Ρόδου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 τον Νοέμβριο του 2011 με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ρόδου. Ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 με τελικό κόστος 2,9 εκ. ευρώ και τα επίσημα εγκαίνιά του έγιναν τον Φεβρουάριο του 2018.

Κατασκευάστηκε στον χώρο του ΧΥΤΑ της βόρειας Ρόδου, σε έκταση 7 στρεμμάτων και μπορεί να διαχειρίζεται ανακυκλώσιμα υλικά που θα συλλέγονται με διαλογή στην πηγή σε κάδους ανακύκλωσης. Περιλαμβάνει μεταλλικό κτίριο 1.250 τ.μ., προκατασκευασμένο κτίριο γραφείων και χώρων προσωπικού, ειδικές κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και τον απαιτούμενο σταθερό και κινητό εξοπλισμό που εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του (πρέσα, διαχωριστή, ηλεκτρομαγνήτη, ζυγό, καμπίνες προδιαλογής και διαλογής, σύστημα εξαερισμού, ανυψωτικό μηχάνημα, ελαστιχοφόρο φορτωτή κτλ.). Το έργο έχει μεγάλη σημασία καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην αξιοποίηση των υλικών που ανακυκλώνονται. Τα υλικά αυτά (χαρτί, πλαστικά, συσκευασίες αλουμινίου, σιδηρούχα, γυαλί κ.ά.) οδηγούνται στο ΚΔΑΥ αφού διαχωριστούν από τα απόβλητα που κατευθύνονται προς υγειονομική ταφή στον ΧΥΤΑ. Ο σχεδιασμός επιτρέπει τη διαχείριση 47,8 τόνων προδιαλεγμένων απορριμμάτων την ημέρα και η δυναμικότητά του φτάνει τους 12.428 τόνους τον χρόνο. Εκτός της Ρόδου προβλέπεται να εξυπηρετεί και τα γειτονικά νησιά.

Το έργο του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις, με συνολικό κόστος 6,9 εκ. ευρώ και συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Αρχικά εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 τον Φεβρουάριο του 2013, με φορέα υλοποίησης την Εγνατία Οδό ΑΕ. Η σύμβαση υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 2015 και ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020. Στην πρώτη φάση υλοποιήθηκε η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην περιοχή Ποτηρού, που λειτουργούσε παράνομα επί χρόνια και για τον οποίο η χώρα επιβαρυνόταν με μεγάλα πρόστιμα, ενώ στη δεύτερη η κατασκευή του ΧΥΤΑ. Εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2018.

Εξυπηρετεί όλο το νότιο τμήμα του νησιού, αφού καλύπτει τις περιοχές της Νότιας Ρόδου, της Λίνδου, της Καμείρου, της Αρχάγγελου, του Αττάβυρου και επιπρόσθετα τη Χάλκη. Μειώνονται έτσι δραματικά οι χιλιομετρικές αποστάσεις που διανύουν τα απορριμματοφόρα, η κατανάλωση καυσίμων, αλλά και οι ρύποι διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο διάστημα των τριών εβδομάδων δοκιμαστικής λειτουργίας του, ο ΧΥΤΑ επεξεργάστηκε πάνω από 600 τόνους απορριμμάτων. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, αφού ο έλεγχος όλων των παραμέτρων γίνεται αυτόματα και ο χειρισμός γίνεται από έναν μόνο υπολογιστή. Παράλληλα, η ποιότητα των υλικών και της κατασκευής διασφαλίζει, ότι οι πολίτες της Ρόδου δεν θα επιβαρυνθούν με μεγάλα έξοδα για τη συντήρηση του έργου στο μέλλον.

Με τα δύο αυτά έργα σε λειτουργία η Ρόδος έκανε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό άλμα. Για να τεθεί όμως τέλος στον εφιάλτη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αυτοδιοίκηση και πολίτες οφείλουν να συνεργαστούν προκειμένου ο νέος αυτός ΧΥΤΑ να μη μετατραπεί σύντομα και αυτός σε ΧΑΔΑ. Για να γίνει αυτό δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να γίνει η ανακύκλωση καθήκον και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων. Είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην προστασία του έργου, την παράταση του χρόνου ζωής του και τη σωστή λειτουργία του ως μιας μονάδας στην οποία θα καταλήγει μόνο ό,τι δεν μπορεί να ανακυκλωθεί.

Η προσπάθεια για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Ρόδου, συνεχίζεται και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, καθώς έχει υποβληθεί προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 η πρόταση «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ρόδου», προϋπολογισμού 36,4 εκ. €. Ένα μεγάλο έργο που  περιλαμβάνει την επέκταση του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου, μια Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και μια Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών στον Δήμο Ρόδου.