Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Φηρών στη Σαντορίνη αποκτούν νέα δυναμική

Από τις αρχές του καλοκαιριού τέθηκαν σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στα Φηρά της Σαντορίνης, μία ακόμη σύγχρονη υποδομή που υπηρετεί τον στόχο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για αειφόρο ανάπτυξη μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση του συγκριτικού προφίλ των νησιών μας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με προϋπολογισμό 3,54 εκ. ευρώ.

Η μοναδική φυσική ομορφιά, αλλά και η πολιτιστική κληρονομιά της, κάνουν τη Σαντορίνη έναν ξεχωριστό τουριστικό προορισμό, με επισκέπτες από όλον τον κόσμο να κατακλύζουν το νησί σχεδόν όλο τον χρόνο. Η ιδιαίτερα μακρά τουριστική περίοδος, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί και αυξημένες ανάγκες για υποδομές. Μια από αυτές τις ανάγκες ήταν και η δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας για την επεξεργασία των λυμάτων στα Φηρά, μια περιοχή που δέχεται μεγάλη περιβαλλοντική πίεση.

Το χρονικό του έργου

Το έργο «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» τον Απρίλιο του 2017 και ξεκίνησε να υλοποιείται στο τέλος του 2018.

Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί πληθυσμό 20.000 κατοίκων, διπλάσιο δηλαδή από αυτόν που εξυπηρετούσε η υπάρχουσα μονάδα που λειτουργούσε πλέον της εικοσαετίας και όπως είναι φυσικό παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα, λόγω παλαιότητας, αλλά και της συνεχούς αύξησης του πληθυσμού, ιδιαιτέρως το καλοκαίρι. Η οριακή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η υφιστάμενη ΕΕΛ προανήγγελλε πρακτικά ότι τα επόμενα έτη θα προέκυπταν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, με περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις.

Οι σημερινές εγκαταστάσεις καλύπτουν τους οικισμούς των Φηρών, του Ημεροβιγλίου, του Βουρβούλου και του Καρτεράδου. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο κάνει λειτουργικές τις υφιστάμενες υποδομές συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των λυμάτων που έχουν κατασκευασθεί με ανεξάρτητες πράξεις σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, αλλά και με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Θήρας. 

Τα λύματα οδηγούνται σε βιολογική επεξεργασία με μεμβράνες (τεχνολογία MBR) για τον διαχωρισμό υγρών και στερεών αποβλήτων, ενώ εξασφαλίζεται η επεξεργασία αυξημένων παροχών λυμάτων, χωρίς απαίτηση επιπλέον χώρων. Επίσης, στις εγκαταστάσεις αυτές οδηγούνται και τα βοθρολύματα από περιοχές των οικισμών που δεν εξυπηρετούνται με δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων. Επιπρόσθετα, κατασκευάστηκε νέος υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων και υποσταθμός ρεύματος μέσης τάσης, ενώ αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που είχαν προκληθεί από κακοκαιρία το 2019.

Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στις εξής επιμέρους μονάδες:

 • αντλιοστάσιο εισόδου, 
 • προκαταρκτική επεξεργασία,
 • δεξαμενή εξισορρόπησης,
 • μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων,
 • βιολογικός αντιδραστήρας με ανοξική και αερόβια ζώνη για τη νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυμάτων καθώς και σύστημα μεμβρανών διαχωρισμού υγρών - στερεών (MBR),
 • δεξαμενή αποθήκευσης των επεξεργασμένων λυμάτων,
 • αφυδάτωση της περίσσειας ιλύος με φυγοκεντρητή,
 • αγωγός μεταφοράς και υποθαλάσσιος αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, 
 • κτίριο φυσητήρων - εξυπηρέτησης MBR,
 • ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης από το δίκτυο μέσης τάσης (σήμερα η ηλεκτροδότηση γίνεται από τη χαμηλή τάση),
 • βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Το έργο υλοποιήθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήρας και εγκαινιάστηκε στις 11 Ιουνίου 2022.

(ΕΠικοινωνία, τεύχος 36, Ιανουάριος 2023)