Το Πρόγραμμα ενάντια στην έμφυλη βία

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από τις Δομές Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Ρόδου (Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικ
Δράσεις υπέρ των κακοποιημένων γυναικών
Δράσεις υπέρ των κακοποιημένων γυναικών
Δράσεις υπέρ των κακοποιημένων γυναικών
Δράσεις υπέρ των κακοποιημένων γυναικών
Δράσεις υπέρ των κακοποιημένων γυναικών

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο που πλήττει παγκοσμίως τις γυναίκες, με άμεσες επιπτώσεις στη σωματική ακεραιότητα και ψυχική τους υγεία. Η ενδοοικογενειακή βία ή αλλιώς «αόρατη βία» είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμού τους. Η άσκηση βίας και η κακοποίηση αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγνωρίζονται ως εγκλήματα και τιμωρούνται. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε τα θύματά της να απολαμβάνουν ίσης προστασίας σε όλα τα κράτη - μέλη.

Πέρα από τη βία, οι γυναίκες μπορεί να υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (πρόσφυγες, μακροχρόνια άνεργες κ.τ.λ.) με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Η πολιτεία, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, όπως και οι υπερεθνικοί θεσμοί οφείλουν να είναι ενεργοί στην  πρόληψη και καταπολέμηση των μορφών βίας αλλά και των διακρίσεων κατά των γυναικών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα στην κατεύθυνση αυτή, διασφαλίζοντας την πληρότητα αλλά και τη συνέχεια των σχετικών δράσεων.

Για τον λόγο αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χρηματοδοτεί τη λειτουργία του δικτύου δομών για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους την προηγούμενη προγραμματική περίοδο από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Στόχοι του Δικτύου Δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι:

  • η ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων όλων των μορφών βίας και των παιδιών τους
  • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και
  • η ενίσχυση του ρόλου των φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πάντα με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και οι Ξενώνες Φιλοξενίας εντάχθηκαν στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και η ομάδα στόχος των ωφελούμενων γυναικών διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας και τις γυναίκες θύματα διακρίσεων.

Έτσι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται:

  1. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και προϋπολογισμό 268 χιλ. ευρώ
  2. Το Συμβουλευτικό Κέντρου Ρόδου με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ρόδου και προϋπολογισμό 195 χιλ. ευρώ και
  3. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κω με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κω και προϋπολογισμό 227 χιλ. ευρώ.
  4. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ρόδου και προϋπολογισμό 550 χιλ. ευρώ

Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.

Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

Ειδικότερα, οι δράσεις υποστήριξης και αρωγής των δομών αυτών ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης

Παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης, ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής συμβουλευτικής, υπηρεσίες παραπομπής, συνοδείας και νομικής βοήθειας όπου απαιτείται.

Δράσεις προώθησης στην απασχόληση

Παρέχουν υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής και πληροφόρησης καθώς και ενέργειες δικτύωσης και σύνδεσης με τους αρμόδιους φορείς προώθησης της απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Δράσεις δικτύωσης

Αφορούν τη δικτύωση των Συμβουλευτικών Κέντρων μεταξύ τους, με τους Ξενώνες Φιλοξενίας και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (πχ τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, αστυνομία, νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ΜΚΟ κλπ) καθώς και με τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και τα Παραρτήματά τους

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Περιλαμβάνουν τη διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων, εργαστηρίων, τη διάχυση υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και απευθύνονται στο σύνολο της κοινότητας ή/και σε στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού.

Ο Ξενώνας, πέραν των υποστηρικτικών δράσεων, παρέχει επιπλέον ασφαλή διαμονή που περιλαμβάνει στέγη και διατροφή. Η διαμονή έχει μεταβατικό/προσωρινό χαρακτήρα, με στόχο η γυναίκα να επανέλθει στην κοινότητα και να ζήσει ανεξάρτητα από τη βία και έξω από αυτή. Παράλληλα μπορεί να προσφέρει προσωρινή φιλοξενία γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (π.χ μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, άνεργες, ΑμεΑ, κλπ) μαζί με τα παιδιά τους, εφόσον διατρέχουν κίνδυνο και χρήζουν ασφαλούς διαμονής.

Για την ποιοτική και αποτελεσματική υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και ο Ξενώνας στελεχώνονται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (κοινωνιολόγο, ψυχολόγο κ.τ.λ.) και λειτουργούν βάσει κανονισμού λειτουργίας και κώδικα δεοντολογίας που ανταποκρίνεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς αναλαμβάνουν τη διασφάλιση ενός Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, μέσω της εκπόνησης/επικαιροποίησης εγχειρίδιων, εργαλείων συμβουλευτικής, καθώς και διοικητικών εγγράφων και εγγράφων τυποποίησης της λειτουργίας των δομών.

Η χρηματοδότηση των Συμβουλευτικών Κέντρων και του Ξενώνα Φιλοξενίας αφορά την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους για τρία έτη (από τις αρχές του 2016 μέχρι τα τέλη του 2018), με ενδιάμεση αξιολόγηση των δομών στους δεκαοκτώ μήνες, έχοντας στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου έργου. Στο διάστημα που έχουμε διανύσει από την ένταξη τους μέχρι σήμερα, αυτό, τα συμβουλευτικά κέντρα έχουν εξυπηρετήσει περίπου 500 ωφελούμενες ενώ ο ξενώνας έχει φιλοξενήσει 40 άτομα.