Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης: Με το βλέμμα στην αποϊδρυματοποίηση

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση στοχεύει και συντελεί αποφασιστικά στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας, στην περίπτωση που το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους, καθώς και στην απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο έλεγχο των επιλογών τους από τα ίδια τα άτομα.

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αδειοδοτούνται και λειτουργούν βάσει θεσμικού πλαισίου μέσω του οποίου καθορίζονται όλες οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται ως προς τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τη στελέχωση, τις ακολουθούμενες διαδικασίες κ.ο.κ.

Απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό όπως κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, νοσηλευτές, φροντιστές και παρέχουν υπηρεσίες διαμονής, διατροφής, υπηρεσίες υγιεινής, ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, δράσεις ανάπτυξης της αυτοεξυπηρέτησης, προστασία από κακοποίηση και αμέλεια, δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, καθώς και κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Μέσω της λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης επιδιώκεται:

  • Η ενίσχυση του θεμελιώδους δικαιώματος των ατόμων με Νοητική Υστέρηση για ανεξάρτητη διαβίωση,
  • Η ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, για ασφαλή και αυτόνομη διαβίωση, 
  • Η κοινωνική ένταξής τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία κ.α., 
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Νοητική Υστέρηση που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
  • Η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας,
  • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού,
  • Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, λειτουργούν 3  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στη Ρόδο στις οποίες διαβιούν συνολικά 14 ενήλικες με νοητική στέρηση. Η λειτουργία των δομών αυτών εξασφάλισε για πρώτη φορά στο νησί της Ρόδου την παροχή εξειδικευμένων και οργανωμένων υπηρεσιών μακράς διαμονής για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο.  Ο προϋπολογισμός της δράσης αυτής ανέρχεται σε 1,6 εκ. ευρώ για το χρονικό διάστημα 2020-2023.

Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της μία ακόμη ΣΥΔ για ενήλικες με νοητική στέρηση στο νησί της Κω, δυναμικότητας 9 ατόμων, με προϋπολογισμό 261.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας ΣΥΔ προβλέπεται και στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες.

Φωτογραφίες: Β. Αραγιάννης

(ΕΠικοινωνία, τεύχος 36, Ιανουάριος 2023)