Τρία σχολικά συγκροτήματα της Σύρου γίνονται φιλικά προς το περιβάλλον

Με το βλέμμα στην προστασία του περιβάλλοντος τρία μεγάλα σχολικά συγκροτήματα της Σύρου αναβαθμίζονται ενεργειακά με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, που φτάνει το 1,5 εκ. ευρώ.

Ο ευρωπαϊκός στόχος για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μετάβαση προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σημαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης αφορά δημόσια κτίρια, που λειτουργούν με συμβατικές και ρυπογόνες πηγές ενέργειας. Η στροφή στη συστηματικότερη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πλέον αναγκαιότητα στην εποχή μας.

Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια της Περιφέρειας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων και κατοικιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, χρηματοδοτώντας έργα συνολικού προϋπολογισμού 16,1 εκ. ευρώ.

Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 10 έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 8,9 εκ. ευρώ. Τα έργα αυτά προβλέπουν κατά κύριο λόγο παρεμβάσεις θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα έργα στα σχολικά συγκροτήματα της Σύρου

Τρία από τα έργα αυτά υλοποιούνται από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1,5 εκ. ευρώ και αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών συγκροτήματα των Γυμνασίων, των Λυκείων και του Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας, διασφαλίζοντας λειτουργικά οφέλη που αφορούν στη διαχείριση των κτιρίων, περιβαλλοντικά οφέλη που ταυτίζονται με τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων, μείωση των ενεργειακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο και διατήρηση των φυσικών πόρων, και τέλος οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με τα έξοδα των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Συγκρότημα Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας (278 χιλ. ευρώ)

Η υφιστάμενη ενεργειακή απόδοση του κτιριακού συγκροτήματος είναι κατηγορίας Δ. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης γίνεται Β+ στα τρία κτίρια και Α στο τέταρτο κτίριο, ενώ η συνολική  πρωτογενής ενέργεια μειώνεται ετησίως κατά 62% και η συνολική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα μειώνεται κατά 68%.

Οι παρεμβάσεις  αφορούσαν στην αλλαγή κουφωμάτων και λέβητα, τη μόνωση των σωληνώσεων, την εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών και φωτοβολταϊκών, τον φωτισμό με λαμπτήρες LED και την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος ψηφιακού ελέγχου ενεργειακής απόδοσης (BMS), βασισμένου στην τεχνολογία μικροεπεξεργαστών που εγκαθίστανται σε κτίρια μετατρέποντάς τα σε έξυπνα κτίρια (smart building), ενώ ειδικά για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων προβλέπεται μελέτη κλιματισμού‑αερισμού και υλοποίηση του κλιματισμού της. Το σύστημα λειτουργεί μέσω αισθητήρων και μετρητών, ενώ ένας υπολογιστής λειτουργεί συντονιστικά, ελέγχει και παρακολουθεί το μηχανικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό του κτιρίου όπως συστήματα ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού, φωτισμού και ασφάλειας. Επιπλέον, ελέγχοντας κεντρικά το κτίριο γίνεται άμεσος εντοπισμός τυχόν βλαβών και καταγραφή του ενεργειακού προφίλ του. Στόχος του έργου είναι η βέλτιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων, η δημιουργία ιδανικών συνθηκών διαβίωσης, οι ευεργετικές συνέπειες στο περιβάλλον, η μείωση της σπατάλης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας του κτιρίου.

Συγκρότημα Γυμνασίων Σύρου (877 χιλ. ευρώ)

Στο συγκρότημα που περιλαμβάνει τα τρία γυμνάσια του νησιού μειώνεται η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 62%, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται κατά 68%. Μάλιστα, οι παρεμβάσεις στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα στοιχεία αυτά. Έτσι, το κτιριακό συγκρότημα των Γυμνασίων θα έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατηγορίας Β+ αντί της προηγούμενης κατηγορίας Δ.

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για μερική κάλυψη κατανάλωσης με τη διαδικασία net-metering (δηλαδή συμψηφισμό της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού σχολείου), αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου φωτιστικά τύπου LED, αντικατάσταση των λεβήτων-καυστήρων με νέους, τύπου inverter, αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα, θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου του 2ου Γυμνασίου και, τέλος, εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS. Επίσης, προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης κλιματισμού-αερισμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και η αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων. Το έργο έχει υλοποιηθεί και πρόκειται να παραδοθεί άμεσα.

Συγκρότημα Λυκείων Σύρου (382 χιλ. ευρώ)

Στο συγκρότημα που περιλαμβάνει το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο, με τις παρεμβάσεις του έργου η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώνεται κατά 64%, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται κατά 67%. Όσον αφορά την αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας, αυτή θα εξελιχθεί ως εξής: α) Οι σχολικές αίθουσες, τα εργαστήρια, το μηχανουργείο και οι προκατασκευασμένες αίθουσες θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κλάση Β+, β) το κτίριο της Διοίκησης και μία προκατασκευασμένη αίθουσα θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κλάση Β και γ) το κτίριο πολλαπλών χρήσεων θα αναβαθμιστεί σε ενεργειακή κλάση Α.

Ήδη έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό στην οροφή κτιρίων (net-metering), η αλλαγή τριών συστημάτων λέβητα-καυστήρα και κυκλοφορητών, η μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, η τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων, η αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών με τύπου LED και η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS.