Καλές Πρακτικές

Η δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Κύθνου, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 το καλοκαίρι του 2016 και βρίσκεται πια στη φάση της υλοποίησης, είναι ένα έργο το οποίο αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο νησί, που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σταθερή τουριστική ανάπτυξη. Για πρώτη φορά στα χρονικά της Κύθνου η πολιτιστική της κληρονομιά αποκτά στέγη σε ένα σύγχρονο μουσείο και γίνεται προσβάσιμη σε κάθε μελετητή και επισκέπτη. Το Αρχαιολογικό Μουσείο θα στεγαστεί στο κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου, ένα αναξιοποίητο νεοκλασικό κτίριο, στο οποίο θα γίνει η μόνιμη έκθεση των πλούσιων αρχαιολογικών ευρημάτων, που ήρθαν στο φως από το 2002 μέχρι σήμερα.

vcv

Μια ακόμη νέα σχολική μονάδα τέθηκε στην υπηρεσία της εκπαίδευσης χάρη στη χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ. Το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αιγιάλης στην Αμοργό που ολοκληρώθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ. Αποτελεί πλέον εφαλτήριο για τη μόρφωση 100 και πλέον μαθητών του Κυκλαδίτικου νησιού, που τα τελευταία χρόνια έχει αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες εξαιτίας της πληθυσμιακής αύξησης και της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης.
(Πηγή: "Περιοδικό Επικοινωνία", έκδοση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τεύχος 29, Νοέμβριος 2017).

Νέο Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού

Με τα εγκαίνιά της τον περασμένο Σεπτέμβριο λειτουργεί πλέον επίσημα η νέα Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα της Πάρου. Η αίθουσα χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και μαζί με το έργο της αναβάθμισης του σχολείου που βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ.
(Πηγή: Περιοδικό "Επικοινωνία", έκδοση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τεύχος 29, Νοέμβριος 2017).

Δημοτικό σχολείο  Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νάξου, ένα από τα σημαντικότερα έργα προστασίας του περιβάλλοντος στις Κυκλάδες, ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία από τον περασμένο Φεβρουάριο. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, με προϋπολογισμό 4,9 εκ. ευρώ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με προϋπολογισμό 3,5 εκ. ευρώ και συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και πόρους του ελληνικού δημοσίου.
(Πηγή: Περιοδικό "Επικοινωνία", έκδοση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τεύχος 28, Αύγουστος 2017).

ΧΥΤΑ Νάξου

Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ειδικά αυτοί που κατευθύνονται στα έργα υποδομής είναι πολύ περιορισμένοι σε σχέση με τις μεγάλες ανάγκες μιας κατ’ εξοχήν νησιωτικής Περιφέρειας. Το γεγονός αυτό κάνει ακόμα επιτακτικότερη την αυστηρή επιλογή και χρηματοδότηση των πιο σημαντικών και αναπτυξιακών έργων. Ένα από αυτά είναι και το νέο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με προϋπολογισμό 6,1 εκ. ευρώ και φορέα υλοποίησης τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.
Η ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου ήταν ζητούμενο πολλών ετών. Αρχικά, είχε ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του προηγούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς όμως δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (η σύμβαση υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2014), τον Δεκέμβριο του 2015 μεταφέρθηκε στο νέο Πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωσή του.
(Πηγή: Περιοδικό "Επικοινωνία", έκδοση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τεύχος 27, Οκτώβριος 2016).

Νοσοκομείο Καρπάθου

Σελίδες