Διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου»

Διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου»

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προτάσεων για τη δράση «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» θα ξεκινήσει την επόμενη μέρα μετά την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΕΛΑΝΕΤ. Το διάστημα υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με την πρόσκληση, είναι δέκα εργάσιμες μέρες.

Πιο συγκεκριμένα η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ξεκινά από τις 10 έως και λήγει στις 24/8.