Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

διαβούλευση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εγκαινιάζει δημόσια ανοικτή διαβούλευση του 1ου Σχεδίου του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027.

Με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων, θέτουμε το κείμενο του Σχεδίου του Προγράμματος σε ευρεία δημόσια διαδικασία διαβούλευσης, έως τις 12 Οκτωβρίου 2021, μέσω της σχετικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης της Περιφέρειας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://espa3.pepna.gr και αναμένουμε τη συμβολή κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή/και φυσικού προσώπου.