Δημοσίευση πρόσκλησης για κατασκευή, βελτίωση, αναβάθμιση ή συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 10/11/2023 - 10:13
Ημερομηνία

Πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή/ βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων», απευθύνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» - Ταμείο ΕΤΠΑ.

Στόχος είναι η κατασκευή νέων ή και επέκταση υφιστάμενων νηπιαγωγείων για την κάλυψη των αναγκών σε κτιριακές υποδομές που προκύπτουν από την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.000.000,00 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ στη διεύθυνση http://logon.ops.gr, από 15/11/2023, ώρα 08:00, έως 31/1/2024, ώρα 16:00.

Λεπτομέρειες και χρήσιμα αρχεία, εδώ.