Δημοσίευση πρόσκλησης για τη βελτίωση εθνικού / επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 25/08/2023 - 12:50
Ημερομηνία

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυσης της κινητικότητας μέσα από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021–2027, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση εθνικού / επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς», με δυνητικούς Δικαιούχους την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου και Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων) και τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, με στόχο την αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 20.000.000,00 ευρώ, ενώ οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από 1/9/2023 μέχρι 31/10/2023.

Λεπτομέρειες εδώ.