Δημοσίευση πρόσκλησης για την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 10/08/2023 - 15:15
Ημερομηνία

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού μέσα από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021–2027, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη και εμπλουτισμός παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις», με δυνητικούς Δικαιούχους τα  Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, τα οποία καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, με στόχο την αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.000.000,00 ευρώ, ενώ οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από 14/8/2023 μέχρι 31/10/2023.

Λεπτομέρειες εδώ.