Δημοσίευση πρόσκλησης, ημερήσιας διάταξης και εισηγήσεων 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 14/06/2024 - 12:17
Ημερομηνία

Δημοσιεύθηκαν η πρόσκληση, η ημερήσια διάταξη και ο φάκελος με τις εισηγήσεις προς την 3η συνεδρίαση της Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στις 20 Ιουνίου 2024.