Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

ΕΚΤ

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 4 εκ. ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής ξεκινά στις 23/2 και λήγει στις 15/4/2022.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα παραρτήματά της εδώ.