Δωρεάν Wifi για δήμους

Δωρεάν Wifi για δήμους

Μέσω του προγράμματος WiFi4EU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση σε Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi στα κέντρα κοινωνικής ζωής, με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020.

Όπως όλοι οι δήμοι της χώρας, έτσι και οι δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση ύψους 15.000 ευρώ για την εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi σε δημόσιους χώρους εντός των ορίων τους, όπου δεν υπάρχουν ήδη σημεία δωρεάν ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi.

Τα κουπόνια WiFi4EU θα καλύπτουν τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης των σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ οι δήμοι που θα λάβουν τη χρηματοδότηση δεσμεύονται να καλύπτουν τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού, με στόχο την παροχή δωρεάν και υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητας Wi-Fi για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Τα κουπόνια WiFi4EU μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη μερική χρηματοδότηση έργου υψηλότερης αξίας ή για την αγορά νέου ή την αναβάθμιση παλαιού εξοπλισμού και την αντικατάστασή του από σύγχρονο και διαθέσιμο εξοπλισμό στην αγορά.

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας, ενώ θα διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να λάβουν έναν ελάχιστο αριθμό κουπονιών.

Υποβολή αιτήσεων από τις 03/06/2020 (ώρα 13:00 - θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης) έως τις 04/06/2020 (ώρα 17:00 - θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home