Δόθηκε παράταση στην προθεσμία για την υποβολή προτάσεων σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Δόθηκε παράταση στην προθεσμία για την υποβολή προτάσεων σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Μετά από αίτημα αρκετών ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εισηγήθηκε και εγκρίθηκε νέα παράταση της προθεσμίας για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Η νέα προθεσμία είναι έως τις 31/7/2019.