Εγκαίνια της Μονάδας Αφαλάτωσης στο Μαράθι

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Thu, 21/04/2022 - 10:04
Ημερομηνία

Μαράθι

Το έργο υλοποιήθηκε από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020.