Εγκαίνια της Μονάδας Αφαλάτωσης στο Μαράθι

Εγκαίνια της Μονάδας Αφαλάτωσης στο Μαράθι

Μαράθι

Το έργο υλοποιήθηκε από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014-2020.

Σχετικά αρχεία