Έγκριση δημοπράτησης για την αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων στο λιμάνι Μυκόνου

Έγκριση δημοπράτησης για την αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων στο λιμάνι Μυκόνου

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 3,5 εκ. €.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: