Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αμοργού

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Wed, 10/01/2024 - 14:21
Ημερομηνία

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αμοργού», προϋπολογισμού και συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ύψους €389.360,00, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» 

Με βάση το αρχικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), το κτίριο του Δημαρχείου Αμοργού θα αναβαθμισθεί ενεργειακά από την υφιστάμενη κατηγορία Ε στην κατηγορία Β+. 

Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις (ράμπες, πινακίδες σήμανσης, κλπ) για την βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ στο κτήριο, καθώς και η έκδοση νέου ΠΕΑ μετά τις παρεμβάσεις.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 1/7/2024 και λήξης η 30/6/2026.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο στο συνημμένο αρχείο.