Ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού κτηρίου 588 ΤΕ στη Λέρο

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 04/01/2024 - 11:05
Ημερομηνία

Στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» εντάχθηκε η πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κεντρικού Κτηρίου 588 ΤΕ Λέρου». Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κεντρικού κτηρίου γραφείων του 588 ΤΕ στο Παρθένι. Το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  δημόσιας δαπάνης, ανέρχεται σε €987.274,50

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/02/2024 και λήξης η 31/12/2027.

Λεπτομέρειες για το έργο στο συνημμένο αρχείο.