Ενίσχυση ΑΕΝ Καλύμνου & Σύρου και ΑΣΤΕ Ρόδου με σύγχρονο τεχνικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Tue, 16/01/2024 - 10:56
Ημερομηνία

Πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης» για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση  της υλικοτεχνικής υποδομής των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου και Καλύμνου και της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), δημοσίευσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027».

Η  συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε €3.000.000,00 με δυνητικούς Δικαιούχους το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Τουρισμού.

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων προμήθειας εξοπλισμού σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και στην προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου και Καλύμνου και αναβάθμιση των εργαστηρίων και των υποδομών της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ). 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από τις 15/1/2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, τις 15/4/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 16:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες, στο συνημμένο αρχείο.