Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

ΕΚΤ

Θα δημοσιευθεί άμεσα πρόσκληση με διαθέσιμους πόρους 4 εκ. €.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: