Ένταξη 41 Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ένταξη 41 Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,8 εκ. ευρώ.

 

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: