Ένταξη 41 Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Submitted by Αργυροπούλου Λουκία on Thu, 08/10/2020 - 11:15
Ημερομηνία

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,8 εκ. ευρώ.