Ένταξη αρδευτικού δικτύου Σορωνής - Φανών - Καλαβάρδων Ρόδου

Ένταξη αρδευτικού δικτύου Σορωνής - Φανών - Καλαβάρδων Ρόδου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 500 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: