Ένταξη δράσεων αναβάθμισης προστατευόμενης περιοχής Γυάρου

Ένταξη δράσεων αναβάθμισης προστατευόμενης περιοχής Γυάρου

Γιάρος

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 180 χιλ. ευρώ.

Φωτ. Γιάννης Βακόνδιος

Σχετικά αρχεία