Ένταξη εφαρμογής εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου

Ένταξη εφαρμογής εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 170 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία