Ένταξη ενεργειακής αναβάθμισης ΕΠΑΛ Μυκόνου

Ένταξη ενεργειακής αναβάθμισης ΕΠΑΛ Μυκόνου

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 342 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία