Ένταξη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Αρχαγγέλου Ρόδου

Ένταξη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Αρχαγγέλου Ρόδου

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα το έργο με το οποίο αναβαθμίζονται ενεργειακά τα σχολικά κτίρια του Β' Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Επαγγελματικού Λυκείου Αρχαγγέλου Ρόδου.

Σχετικά αρχεία